Pikalainan hakemuksissa saattaa esiintyä ongelmia teknisen vian takia.
POP Pikalaina

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

LuotonantajaBonum Pankki Oyj
OsoiteHevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Puhelinnumero+358 (0)10 667 3100
Y-tunnus2192977-5
Sähköpostiosoitepoppikalaina@poppankki.fi
Internet-osoitehttps://laina.poppankki.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

LuottotyyppiVakuudeton kulutusluotto
Luoton kokonaismäärä10 000 euroa
Nostoa koskevat ehdotLuoton nostaminen edellyttää, että
- velallinen on allekirjoittanut luottosopimuksen, ja
- muut mahdolliset luoton tai sen osan nostamiselle asetetut ehdot on täytetty.
Luotto maksetaan velallisen luottohakemuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille.
Luottosopimuksen voimassaoloaika120 kuukautta
MaksuerätMaksettavananne on seuraavaa:
Maksutapa tasaerä. Lyhennyserä 136,48 euroa. Maksuerien
lukumäärä 120 kappaletta. Koron ja lyhennyksen maksuväli 1 kk.
Maksettava kokonaismääräMaksettava kokonaismäärä 16 377,60 euroa
Luoton kokonaiskustannukset 6 377,60 euroa
Kokonaismäärä on arvioitu lomakkeen tulostushetken mukaisella korkotasolla.
Vaadittavat vakuudetLuoton saamiseksi ei vaadita vakuutta tai muuta lisäpalvelua sisältävää sopimusta.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseenKorko on 3 kuukauden euribor -korko lisättynä + 9,9
sovellettavat erisuuruiset lainakorotprosenttiyksikön marginaalilla. 3 kuukauden euribor –korko
edellisenä noteerauspäivänä 02.09.2021 oli -0,550 %
Edellä olevien korkoehtojen mukaan velan korko on 9,350 %.
Todellinen vuosikorko11,4 %
Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla
luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon
ottaen. Todellinen vuosikorko on laskettu KSL:n 1123/2016 mukaisesti
luottosopimuksen laatimishetkellä olettaen, että luoton korko sekä maksut ja
palkkiot pysyvät samana koko luotto-ajan.
Onko luoton saamiseksi yleensä
tai markkinoiduin ehdoin
otettava
- vakuutusei
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimusei

Muut kustannukset

Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvatLuoton perustamisesta aiheutuneet kulut 0 euroa.
kustannuksetTilinhoitomaksu 7,90 kuukausittain.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittujaPankki voi korottaa velasta perittäviä maksuja tai palkkioita
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaanviranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta
muuttaajohtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste
koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa
olla suurempi kuin pankille aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa,
joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulutJos velallinen laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen
osittain tai kokonaan, pankilla on oikeus luoton sopimusehtojen mukaisesti
periä viivästyskorkoa, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa
luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti
luottotietorekisteriin. Velan perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista
velalliselta vastaa. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä
suuri kuin pankin velasta perimä korko. Mikäli pankin ennen velan
erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista
viivästyskorkoa suurempi, on pankilla oikeus periä viivästyskorkona tätä
korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan
erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion
antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista
viivästyskorkoa. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00
euroa/maksumuistutus

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

PeruuttamisoikeusVelallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pankille 14
päivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen
luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot.
Ennenaikainen takaisinmaksuVelallisella on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin
ilmoittamalla siitä pankille.
Haku tietokannastaPankki käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan henkilöluottotietoja.
Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (esim. Suomen
Asiakastieto Oy:n) luottotietorekisteristä.
Oikeus saada luottosopimusluonnosVelallisella on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa velan
Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja eitakaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.
pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään
luottosopimusta teidän kanssanne.
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavatTämä ei ole pankkia sitova tarjous.
tiedot sitovat luotonantajaa.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

(a) Luotonantajan osaltaBonum Pankki Oyj
LuotonantajaHevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Yhteystiedot luotonantajan edustajaanPuhelinnumero: +358 (0)10 667 3100
jäsenvaltiossa, jossa asutteY-tunnus: 2192977-5
https://laina.poppankki.fi
Rekisteröinti ja valvova viranomainenKuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi),
kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) ja sen alaisina
piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
(b) Luottosopimuksen osaltaVelallisella on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pankille 14
Peruuttamisoikeuden käyttöpäivän kuluessa siitä, kun velallinen on saanut pysyvällä tavalla kappaleen
luottosopimuksesta ehtoineen ja etämyynnissä lisäksi ennakkotiedot.
Asiakassuhteen luomiseen perustuva oikeusPankki luo Suomen lain nojalla asiakassuhteen luottohakijaan ennen
luottosopimuksen tekoa
Lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuintaVelallinen voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan
koskeva lausekekanteen pankkia vastaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen
Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
velallisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei velallisella ole
asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä pankilla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti
hoidetaan.
KielijärjestelytLuottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Velallisella on oikeus saada
ennakkotiedot ja sopimusehdot Suomen kielellä ja pankki sitoutuu
käyttämään sopimussuhteen aikana tätä kieltä.
(c) oikeussuojan osaltaTuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen osalta
velallisella on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

Bonum Pankki OyjHevosenkenkä 3, 02600 EspooY-tunnus: 2192977-5Tilinumero: FI43 4790 0010 0017 13

SaavutettavuusselosteEvästeet
Asiakaspalvelu

Chat asiakaspalveluPuhelinpalvelu: +358 (0) 10 667 3100

Katso aukioloajat