POP Pikalaina

Tietoa meistä

Tietoa lainan myöntäjästä

Bonum Pankki lyhyesti

Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Palveluita on kehitetty ja keskitetty ja työtä jatketaan edelleen.

Bonum Pankki Oyj on POP Pankkiliitto osk:n omistama luottolaitos, joka on perustettu entisen maksulaitoksen ACH Finland Oy:n pohjalle. Pankkitoiminta alkoi elokuussa 2014 ja POP Pankkien keskusluottolaitostoiminnot siirtyivät Bonum Pankin hoidettavaksi helmikuussa 2015.

Bonum Pankki vastaa keskusluottolaitoksena POP Pankkien maksujenvälitys- ja selvityspalveluista sekä treasury-palveluista. Keskusluottolaitoksena Bonum Pankki on POP Pankki -ryhmän sisäinen pankki, joka tuottaa POP Pankeille niiden tarvitsemat palvelut ja näin vähentää riippuvuutta ulkopuolisista palveluntarjoajista. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on tuottaa POP Pankkien kannalta välttämättömimmät palvelut ja tämän jälkeen laajentaa palveluita tarpeiden mukaan.

POP Pankki -ryhmä ja POP Pankkien yhteenliittymä

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienyrityksille, maa- ja metsätalousyrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. POP Pankki -ryhmän tavoitteissa korostuu terveen ja kannattavan liiketoiminnan lisäksi asiakaskokemuksen kehittäminen.

POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan 31.12.2015 syntynyttä uutta juridista kokonaisuutta, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki –ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 26 POP Pankkiliitto osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkiliitto osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus.

POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ovat POP Pankkien yhteenliittymän keskusyhteisö POP Pankkiliitto osk:n jäsenluottolaitoksia. POP Pankki -ryhmään kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen lisäksi myös POP Holding Oy ja sen kokonaan omistama Suomen Vahinkovakuutus Oy, jotka eivät ole keskinäisen yhteisvastuun piirissä.

Bonum Pankki Oyj
Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo
Y-tunnus: 2192977-5
Tilinumero: FI43 4790 0010 0017 13

Saavutettavuusseloste
Asiakaspalvelu

Chat asiakaspalvelu
Puhelinpalvelu: +358 (0) 10 667 3100

Suostun että Bonum Pankki tallentaa lähettämäni tiedot ehtojen mukaisesti